صحافی ته دوخت : در این نوع صحافی ، صفحات سررسید به دسته های ۸ ، ۱۶ و ۳۲ تایی تقسیم می شود که اصطلاحاً آنها را فرم می نامند . این صفحات توسط دستگاه تاکن ، تا می شوند و در مرحله بعد ته این دسته ها توسط دستگاه دوخت ، دوخت می شوند و در آخرین مرحله فرم ها به وسیله دستگاه چسب کشی ، چسب کشی شده و همزمان خشک می شوند و در نهایت این صفحات برش خورده و در جلد ریخته می شوند . این صحافی از دوام بالایی برخوردار است که به کاربر خود اجازه استفاده در طولانی مدت را می دهد .


صحافی چسب گرم : این صحافی مکانیزمی همانند صحافی ته دوخت دارد با این تفاوت که عملیات دوخت در این روش انجام نشده و پس از فرایند چسب کشی صفحات برش خورده در جلد قرار می گیرد . این صحافی معمولاً برای مجلات و کتب درسی استفاده می شود .

 


پانچ و فنر : پس از اینکه دسته های مشخص شده صفحات تا و ترتیب شدند از قسمت تا ، برش خورده و توسط دستگاه پانچ ، پانچ می شوند و به وسیله فنرهای صحافی یا قفل کلاسوری صحافی می شوند .