زمانی که سفارش دهنده درخواست تولید سررسید را داشته باشد با پارامترهایی که مد نظر شرکت خودشان باشد این تولید را تولید اختصاصی می گویند.که سفارش دهنده می توانند با بیان در خواست های خود و یا در دست داشتن نوع خاص سررسید به تولیدکنندگان مراجعه کنند تا آنها این امر را به انجام برسانند. چاپ سررسید اختصاصی زمانی که هریک از پارامترهای زیر به در خواست مشتری باشد صورت می گیرد:

ابعاد اختصاصی : ابعاد به جز ابعاد معمول را مدنظر داشته باشد.

جلد اختصاصی : نوع جنس جلد و یا طرح جلد با درخواست مشتری تغییر پیدا کند.

طراحی صفحات اختصاصی : در صوتی که سفارش دهنده فرمت بندی خاصی را برای تاریخ ، صفحات یادداشت و دفترچه تلفن و یا اطلاعات مهندسی و …را در نظر داشته باشد .

رنگ چاپ : زمانی که سفارش دهنده قصد داشته باشد رنگ هایی که در صفحات داخلی سررسید به کار رفته است را تغییربدهد و از رنگ سازمانی شرکت خود استفاده کند .

کاغذ اختصاصی : اگر سفارش دهنده جنس کاغذ و یا رنگ کاغذ مصرفی سررسید را تغییر دهد کاغذ اختصاصی می شود مثلا اگر سررسید تولیدشده با کاغذ تحریرکرم تولید شده باشد و سفارش دهنده در خواست استفاده از تحریر سفید را بدهد این سررسید اختصاصی می باشد .

باید این نکته را در نظر بگیرد که زمان تولید سررسید اختصاصی به دلیل در خواست های خاص سفارش دهنده طولانی تر از روند تولید سررسیدهای معمول می باشد پس در صورت در خواست این گونه سررسیدها سفارش دهنده باید زودتراقدام به درخواست تولید آن بنماید.