قطع سالنامه: قطع سالنامه همان اندازهٔ درازا و پهنای سالنامه است. دلیل بوجود آمدن قطع های مختلف برای سالنامه، استفادهٔ آسانتر یا متناسب با نوع کاربرد هر سالنامه بوده است . در ادامه به انواع آن اشاره می شود :


قطع وزیری : اکنون رایجترین قطع برای سررسید، در همه‌جا، قطع وزیری است که ابعاد استاندارد آن ۱۷*۲۴ سانتیمتر می باشد.


قطع رقعی : ابعاد استاندارد آن ۱۴/۵*۲۱/۵ سانتیمتر می باشد . کوچکتر بودن این قطع از ابعاد وزیری منجر به خوش دست بودن آن برای کاربر می شود .


قطع خشتی : در واقع هر سررسیدی که مربع باشد به خشتی معروف است ، لذا ابعاد پیش فرض آن متنوع است اما تقریبا استاندارد آن ۱۹*۲۰ سانتیمتر می باشد .


قطع رحلی : در ابعادِ ۱۹*۲۶ سانتیمتر تولید می شود . این قطع را به این جهت «رحلی» میگویند که هنگام استفاده ، آن را بر روی چهارپایهٔ چوبی ـ یعنی رحل ـ قرار می‌دادند.


قطع پالتویی : یکی دیگر قطع های سالنامه قطع پالتویی می‌باشد .


قطع جیبی : ابعاد سالنامه جیبی ۹/۵ * ۱۴ می باشد . که به دلیل ابعادش به راحتی در جیب یا کیف کاربر جای می گیرد . از طرفی سایز کوچکش منجر به ارزن تر بودنش شده است بنابراین کاربرانی که قصد دارن کم ترین هزینه را برای تهیه سررسید را داشته باشند توصیه می شود از این قطع خریداری نمایند .